PDA

View Full Version : Thông báo đóng BHXH, BHYT, BHTN (YN0048)FM_NDC
20-12-2017, 13:19
Dear cơ quan BHXH Quận 3,

Hiện nay chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) của quý 3 cũng như tháng 10 và tháng 11 năm 2017. Đề nghị cơ quan BHXH gửi cho chúng tôi thông báo này theo địa chỉ binh.btk@famima.vn, hoặc số dt 0909920305

Xin cảm ơn


Trân trọng

quan3
20-12-2017, 13:29
Bạn vui lòng cung cấp mã đơn vị hoặc tên đơn vị để BHXH Quận 3 có thể cung cấp C12.

FM_NDC
20-12-2017, 13:40
Bạn vui lòng cung cấp mã đơn vị hoặc tên đơn vị để BHXH Quận 3 có thể cung cấp C12.

Dear BHXH,

Mã đơn vị: YN0048, BW0148
Tên doanh nghiệp: CTY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

Rất mong nhận được phản hồi của quý đơn vị

Xin cãm ơn

FM_NDC
20-12-2017, 13:59
Mã đơn vị: YN0048, BW0148
Tên đơn vị: CTY CP FAMILYMART VIỆT NAM

Xin cảm ơn

quan3
20-12-2017, 15:00
Qua kiểm tra, BHXH Quận 3 đã cung cấp C12 cho cả 2 mã đơn vị theo địa chỉ mail khác. Vì vậy bạn vui lòng liên hệ với cán bộ chuyên quản thu Thanh Hà qua số điện thoại 38.465.079 line 417 để xác nhận địa chỉ mail và cung cấp lại C12.