PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần



mienbac123
23-12-2017, 15:28
Xin chào bảo hiểm xã hội Quận Bình Thanh.
Em đã làm ở cty cũ và đóng bảo hiểm xã hội được 5 năm. Em vừa nghỉ khoản 3 tháng. Em muốn xin nhận bảo hiểm xã hội một lần thì có được không?
Và nhận khoản tiền là bao nhiêu? Hồ sơ như thế nào?
Mong bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh giải đáp.
Em cám ơn.

annbd_bt
04-01-2018, 10:37
Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh kính chào Anh/Chị.

Căn cứ Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2015: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC:
1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc trường hợp sau đây:
Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.
2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Thủ tục Giải quyết trợ cấp BHXH 01 lần:
Anh/Chị vui lòng truy cập vào website http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/1/thu-tuc-ho-so-thu-bhxh-bhyt-bhtn/PGNHS 208

Trân trọng.