PDA

View Full Version : Cách tính số tiền bhxh khi ốm đautanhoanghuy
19-07-2016, 14:45
Cty mình có trường hợp nhân viên bị bệnh dài hạn (bị tai biến liệt nửa người). Nên cty mình đã làm hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho chú đó, nhưng theo thông tư mới của BHXH thì cách tính số tiền là chia cho 24 ngày. nhưng mình tính không ra được số tiền bên BHXH duyệt. Mong Ad tính cụ thể giúp mình. Thanks Ad!
tiền đóng bhxh trước khi nghỉ bệnh: 3.317.000
Ngày nghỉ trên C65 (có 2 tờ): Từ ngày 22/3/2016 - 20/5/2016
từ ngày 23/5/2016 - 29/5/2016
Số sổ bhxh 7911 025 467

Nếu trường hợp này vẫn tính theo quyết định cũ là chia cho 26 ngày nhưng sao mình không tính ra được số tiền của bhxh duyệt: từ ngày 22/3/2016 - 20/5/2016 là 60 ngày và tiền đóng bhxh trước khi nghỉ bệnh là 3.317.000
Vậy số tiền = (3.317.000*75%):26 ngày x 60 ngày = 5.740.962 nhưng số tiền BHXH duyệt chỉ có 5.358.200
Mong Ad tính giúp mình. Thanks Ad

phuongtt
25-07-2016, 10:10
Thời gian từ ngày 22/03/2016 đến ngày 20/05/2016. Được tính như sau:

1. Từ ngày 22/03/2016 đến ngày 31/03/2016; Số tiền = (3.317.000 x 10 ngày x 75%)/26 = 956.827
2. Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/04/2016; Số tiền = (3.317.000 x 30 ngày x 75%)/30 = 2.487.750
3. Từ ngày 01/05/2016 đến ngày 20/05/2016; Số tiền = (3.317.000 x 20 ngày x 75%)/26 = 1.913.654
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tổng cộng số tiền: 5.358.200

Lưu ý: Theo quy định thì ngày nghỉ trọn tháng thì tính chia cho 30 ngày, ngày nghỉ không đủ thánng thì chia cho 26 ngày.