PDA

View Full Version : tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hộitoanhuynh
28-12-2017, 12:02
<tbody>

<tbody>
Hi BHXH Quận 06, Tôi cần tra cứu quá trình tham gia BHXH, tôi đã nhiều lần liên kết trang c13.bhxhtphcm.gov.vn nhưng đều trả kết quả "Không tìm thấy dữ liệu, vui lòng kiểm tra lại thông tin"

</tbody>
Do cần gấp nộp đơn vị rất mong Ban Quản Trị giúp.

Huỳnh Hoàn Toàn
SN: 09/03/1983
CMND: 023789642
Số sổ BHXH: 7908312669Rất mong được sự hổ trợ từ BAn Quản Trị để tôi sớm nộp về đơn vị, thanks

</tbody>

quan6
08-01-2018, 08:12
BHXH Quận 6 trả lời anh Huỳnh Hoàn Toàn như sau:
Anh tham gia tại Công ty cp đầu tư và xây dựng Trường An - ViWASEEN được 4 năm 8 tháng do BHXH TP quản lý. Quá trình từ tháng 7/2008 đến tháng 2/2013.