PDA

View Full Version : hỏi về chế độ lương cho người ốmoanhnguyen
20-07-2016, 10:00
1.Công ty chúng tôi có một số trường hợp có giấy nghỉ ốm của bệnh viện từ ngày 19 đến ngày 30/5/2016. nhưng do tình hình công việc, và được sự chấp thuận của cả hai bên người lao động đi làm từ ngày 26/5/2016. vậy cty khi làm thanh toán chế độ ốm cho người lao động từ ngày 19-->30/5/2016 có được không?(trên bảng lương cty thì tính lương cho họ từ ngày 26/5/2016) như vậy từ ngày 26/5-30/5 người lao động vừa được hưởng công ốm và được hưởng lương tại công ty như vậy có được không?
2. cũng trường hợp nghỉ ôm từ ngày 19-30/5/2016 công ty vừa thanh toán chế độ nghỉ ốm cho người lao động vừa chấm công nghỉ bù để người lao động được hưởng lương ở công ty (nghỉ bù là do trước đây người lao động có công làm thêm giờ bgio chấm nghỉ bù để người lao động được thanh toán lương) như vậy có được không?
Xin chân thành cảm ơn!

phuongtt
25-07-2016, 10:17
1. Nếu người lao động nghỉ ốm từ ngày 19/5 - 25/5/2016 thì đơn vị chỉ thanh toán chế độ ốm những ngày này với cơ quan BHXH, từ ngày 26/5 - 30/5/2016 đã hưởng lương tại đơn vị vậy không thanh toán ngày nghỉ ốm với cơ quan BHXH.
2. Không thanh chế độ ốm nếu đã hưởng lương tại đơn vị đầy đủ.