PDA

View Full Version : Không đi làm, có hưởng lương có được hưởng chế độ ốm đau?!lucky
22-07-2016, 09:20
Tôi là kế toán Trường học (đơn vị sự nghiệp công lập), tôi mới tiếp nhận thêm công tác báo cáo bảo hiểm xã hội, có điểm này tôi chưa rõ cần được giải đáp: ở đơn vị tôi có phát sinh giáo viên nghỉ chế độ ốm đau được bệnh viên cấp giấy nghỉ ốm mẫu C65-HD 5 ngày từ 20 đến 24 tháng 06 năm 2016. Tôi đã lập hồ sơ duyệt chế độ ốm đau và đã được BHXH duyệt. Do người này công tác tại đơn vị đã lâu, mặc dù không có làm việc những ngày nghỉ ốm (Hiệu trưởng phân công miệng cho người dạy thế những ngày người này nghỉ ốm) nhưng Trường không có trừ lương những ngày ốm đã được hưởng chế độ BHXH.Vậy Trường tôi làm vậy có đúng quy định không, phải giải quyết như thế nào đối với trường hợp này??
Trong lúc chờ đợi phản hồi của BHXH, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ.

phuongtt
25-07-2016, 10:22
Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật BHXH: Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Vậy, đơn vị bạn đã thực hiện không đúng quy định của Luật BHXH, trường hợp nếu người lao động đã hưởng lương tại đơn vị đầy đủ thì không thanh toán tiền chế độ của những ngày nghỉ ốm với cơ quan BHXH.