PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Chế độ nghỉ việc hưởng bhxhmaithanhthuy
29-01-2018, 14:45
Dạ BHXH cho em hỏi.
Công ty em có 1 nhân viên nghỉ ốm từ ngày 2-1 cho đến 31-1, theo quy định thì công ty phải báo giảm nghỉ ốm ngắn ngày cho nhân viên này. Nhưng người này lại muốn tiếp tục đóng BHXH cho tháng nghỉ ốm của mình. Như vậy công ty không cần báo giảm có được không? Vậy nếu không báo giảm thì Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của người này trong tháng 01 có được chi trả không ạ?

phuongtt
13-02-2018, 14:57
Theo quy định trường hợp nghỉ ốm từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì phải báo giảm đóng BHXH.