PDA

View Full Version : TU3153U - Hỏi V/v Bàn giao sổ BHXH cho người lao độngTU3153U
02-02-2018, 10:56
Đơn vị gửi: TU3153U - Công ty Cổ phần City Auto
Kính gửi Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức,
Vừa rồi thì chúng tôi đã nhận được kết quả trả về của hồ sơ 626 V/v rà soát sổ của người lao động, bao gồm:

Mẫu số 1 (Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội 150 lao động)

152 sổ BHXH của người lao động.

146 tờ Mẫu số 3

Và được yêu cầu tiến hành thủ tục bàn giao sổ cho người lao động.
Trong quá trình bàn giao thì có phát sinh trường hợp sau có cần đề nghị điều chỉnh hay không:
- Ngày sinh và tháng sinh không đúng .
- CMT đã được đổi sang thẻ căn cước, hoặc dùng CMT mới do chuyển tỉnh.
- Nơi cấp giấy khai sinh không đúng, nhưng vẫn đúng địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thì có cần điều chỉnh ko?
- Nơi cấp giấy khai sinh để trống, không nhớ nơi cấp khai sinh thì thay thế bằng thông tin gì?
Cung cấp ds người lao động cần chưa được rà soát của công ty do chưa gộp sổ, thấy lạc, ...
Xin cảm ơn.

thuduc
05-02-2018, 16:59
Chào anh (chị)
BHXH Quận trả lời như sau:
- Sổ BHXH ngày tháng sinh không đúng: đơn vị làm hồ sơ điều chỉnh theo Phiếu giao nhận hồ sơ 608.
-CMT đã được đổi sang thẻ căn cước, hoặc dùng CMT mới do chuyển tỉnh: đơn vị không cần làm hồ sơ điều chỉnh.
- Nơi cấp giấy khai sinh không đúng, nhưng vẫn đúng địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú: có nhiều trường hợp xảy ra
+hoặc xã huyện khai sinh cũ đã đổi nên BHXH quận tra cứu và chuyển sang nơi khai sinh theo xã huyện hiện tại: không cần điều chỉnh
+hoặc sơ sót BHXH nhập sai: ghi lại thông tin đúng trên mẫu 3
- Nơi cấp giấy khai sinh để trống: điền đủ 3 cấp xã, huyện, tỉnh trên mẫu 3
- Không nhớ nơi cấp khai sinh: ghi theo hộ khẩu thường trú đủ 3 cấp xã, huyện, tỉnh trên mẫu 3
Trân trọng!