PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Baos giảm trong tháng có nghỉ ốm và nghỉ không lươngnguyenquynh
26-02-2018, 13:40
Xin chào admin.
Trong tháng 12/2017 đơn vị tôi có 1 nhân viên đi làm 6 ngày, nghỉ ốm 5 ngày có giấy của bác sĩ, 10 ngày nghỉ ốm không có giấy tờ. Vì số ngày đi làm trong tháng dưới 1/2 ngày công nên tôi báo giảm không lương. Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau 5 ngày bị trả về với lý do tháng đó đang nghỉ không lương. Nhưng nhân viên này không có nghỉ không lương, vì bị ốm nên mới nghỉ làm. Tôi phải báo giảm như thế nào trong trờng hợp này. Xin cám ơn.

phuongtt
28-02-2018, 09:34
Trường hợp này đề nghị đơn vị bạn xác nhận cụ thể và ghi rõ số ngày mà nhân viên này đi làm 6 ngày, nghỉ ốm 5 ngày có giấy của bác sĩ, 10 ngày nghỉ ốm không có giấy tờ vào phần ghi chú trên Danh sách C70a-HD khi lập và nộp cho cơ quan BHXH để có cơ sở giải quyết chế độ ốm đau 5 ngày có chứng từ theo quy định.