PDA

View Full Version : Cập nhật thông báo kết quả đóng c12my_tam0108
27-02-2018, 14:54
Kính gửi BHXH Quận Bình Thạnh,

Hiện nay trên trang web BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo kết quả đóng C12 của đơn vị chỉ cập nhật đến tháng 5/2017
Kính đề nghị BHXH Quận Bình Thạnh cập nhật đầy đủ kết quả đóng C12 theo quy định.

Mã đơn vị: TL4928L

Trân trọng
Cảm ơn,

annbd_bt
14-03-2018, 09:42
BHXH Quận Bình Thạnh kính chào Anh/Chị,
Cán bộ quản lý Thu đã chuyển Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN vào email đăng ký của Đơn vị.
Mọi thắc mắc về số liệu, vui lòng liên hệ anh Tùng: 028.35510125 - 144.
Trân trọng.