PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Tên bệnh có phải chính xác 100% tên bệnh dài ngày?thangtc
28-02-2018, 19:43
Chào BHXH,

Mình bị tai nạn, phải mổ ở Bệnh Viện Quân Y 175 và được yêu cầu nghỉ bệnh trong vài tháng.

Trong giấy GCN2 bệnh viện ghi lý do nghỉ "Sau mổ đứt điểm bám dây chằng chéo sau gối (T)".
Theo danh mục bệnh nghỉ dài ngày (ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT) thì bệnh này thuộc mục "Tổn thương dây chằng chéo gối sau phẫu thuật" (mã S83.5).

Bệnh viện chỉ ghi như vậy mà không ghi chú mã bệnh với lý do "BV đã làm như vậy nhiều năm và BHXH chấp nhận như vậy".

BHXH có thể xác nhận giúp tên bệnh như trên thuộc mục bệnh dài ngày hay không được không?

phuongtt
07-03-2018, 10:57
Trường hợp của bạn để xác định đúng loại bệnh là ốm bệnh dài ngày hay ốm bệnh ngắn ngày thì đề nghị bệnh viện ghi đầy đủ thông tin tên bệnh và mã bệnh để có cơ sở xác định rõ khi thanh toán chế độ ốm, việc ghi đầy đủ tên bệnh và mã bệnh là trách nhiệm của các cơ sở khám chữa bệnh được quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 và mới nhất là Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. Vì vậy, nếu chứng từ mà BV 175 đã cấp cho bạn chưa đúng và đầy đủ thì đề nghị BV thực hiện theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế để cơ quan BHXH có cơ sở giải quyết các chế độ theo quy định.