PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Nghỉ hưởng BHXH mà trên tờ C65 thẻ BHYT là BHYT tự nguyệncamvan123
01-03-2018, 19:08
Kính gửi BHXH,

Hiện công ty tôi có 1 trường hợp NLD vừa xài thẻ BHYT tự nguyện vừa xài thẻ BHYT của công ty cấp. NLD khám chữa bệnh theo thẻ BHYT tự nguyện và trên tờ C65 cũng ghi rõ số thẻ BHYT tự nguyện.

BHXH cho tôi hỏi trường hợp này có được duyệt chế độ nghỉ hưởng BHXH không?

Theo tôi được biết thì việc nghỉ hưởng BHXH không liên quan gì đến BHYT cả. Ngay cả trường hợp người lao động không ghi số thẻ BHYT trên C65 cũng được duyệt thì số thẻ BHYT tự nguyện cũng có thể được duyệt.

Mong nhận được câu trả lời từ BHXH

phuongtt
07-03-2018, 11:03
Trường hợp này vẫn được thanh toán chế độ nghỉ việc hưởng BHXH, tuy nhiên đề nghị người lao động cung cấp thông tin về thẻ BHYT tự nguyện và hoàn tất thủ tục báo giảm thẻ BHYT tự nguyện tham gia theo hộ gia đình để sử dụng thẻ BHYT đang được tham gia tại đơn vị đang làm việc.