PDA

View Full Version : Thông báo kết quả đóng BHYT,BHTN,BHXH C12-TSInfinite Growth
27-07-2016, 16:46
Xin chào Quý Bảo Hiểm ,

Tôi có thắc mắc về số liệu trên Mẫu C12-TS tôi tải về từ phần mềm.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến hết tháng 6/2016, Cty tôi kịp thời báo giảm 1 lao động từ tháng 4/2016, trên Mẫu C12-TS, Số tiền phải đóng trong kỳ và số tiền đã nộp trong kỳ, Cty tôi trùng số liệu, nhưng kết luận của BHXH luôn là NỘP THIẾU.
Tôi muốn đã lên trực tiếp cơ quan BHXH để giải quyết nhưng không được câu trả lời thích hợp.
Tôi rất mong Quý BH giúp đỡ tôi.Xin cảm ơn.

Trân trọng

annbd_bt
12-08-2016, 10:20
Xin chào Quý Bảo Hiểm ,

Tôi có thắc mắc về số liệu trên Mẫu C12-TS tôi tải về từ phần mềm.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến hết tháng 6/2016, Cty tôi kịp thời báo giảm 1 lao động từ tháng 4/2016, trên Mẫu C12-TS, Số tiền phải đóng trong kỳ và số tiền đã nộp trong kỳ, Cty tôi trùng số liệu, nhưng kết luận của BHXH luôn là NỘP THIẾU.
Tôi muốn đã lên trực tiếp cơ quan BHXH để giải quyết nhưng không được câu trả lời thích hợp.
Tôi rất mong Quý BH giúp đỡ tôi.Xin cảm ơn.

Trân trọng

BHXH Bình Thạnh kính chào Quý Đơn vị.
Quý Đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp với cán bộ quản lý đơn vị để đối chiếu.