PDA

View Full Version : Nộp hồ sơ 600 qua bưu điệnHoang Dung
06-03-2018, 15:35
Xin chào BHXH Quận 3,
Xin cho mình hỏi, mình muốn làm hồ sơ báo tăng 2 lao động từ tháng 1 (đã đóng tiền đầy đủ cho 2 bạn này rồi) nhưng do chữ ký số của công ty mình có vấn đề không nộp điện tử được. Mình muốn hỏi là mình có thể làm hồ sơ giấy nộp qua bưu điện cho trường hợp này được không vì đã trễ hạn báo tăng rồi.
Xin cảm ơn

quan3
07-03-2018, 09:26
Trường hợp của bạn có thể nộp hồ sơ thông qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH (đối với trường hợp cấp thiết và có công văn đề nghị).