PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Hưởng Chế độ ốm đauTenox
13-03-2018, 13:52
Gửi BHXH TP.HCM,
Em ở Mã đơn vị YN2809Z.
Ngày 01/03/2018 em có gửi Hồ sơ hưởng chế độ BHXH qua Bưu điện của 2 người lao động sau:
1. Võ Hùng Anh Số sổ BHXH: 0203179837
Ngày sinh: 30/06/1971 CMND: 300790558
2.Danh Văn Dủ Số sổ BHXH: 7412023374
Ngày sinh: 17/09/1975 CMND: 272699710
BHXH cho em hỏi Hồ sơ đã giải quyết chưa? Nếu có sai sót để em nhanh chóng chỉnh sửa hồ sơ cho kịp.
Xin cảm ơn

phuongtt
10-04-2018, 15:03
1. Võ Hùng Anh Số sổ BHXH: 0203179837
Ngày sinh: 30/06/1971 CMND: 300790558
2.Danh Văn Dủ Số sổ BHXH: 7412023374
Ngày sinh: 17/09/1975 CMND: 272699710
2 trường hợp tr6en đã được giải quyết chế độ ốm đau và chuyển tiền về cho đơn vị.