PDA

View Full Version : Con dấu trên giấy nghỉ việc hưởng BHXHtructruc
26-03-2018, 14:51
Đơn vị có Mã là TX2768X, đơn vị có 1 nhân viên trong tháng 3 này, nghỉ bệnh do động thai trên 14 ngày, được cấp giấy nghỉ hưởng BHXH của bệnh viện phụ sản Mê Kông.
Nhưng trên giấy nghỉ hưởng Bệnh viện chỉ đóng mộc vuông " Khoa Khám Bệnh - Bệnh viện phụ sản Mê Kông"
như vậy thì giấy chứng nhận này có được hợp lệ và được giải quyết chế độ Bảo hiểm được không ạ?

Vui lòng giải đáp sớm dùm!
Xin cảm ơn

phuongtt
10-04-2018, 15:18
Chứng từ để thanh toán chế độ ốm đau điều trị ngoại trú là Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do các cơ sở khám chữa bệnh cấp theo quy định và được ký xác nhận đầy đủ, có đóng dấu của cơ sở khám chữa bệnh (dấu vuông hoặc dấu tròn) đều được tiếp nhận để giải quyết các chế độ theo quy định.