PDA

View Full Version : Điều chỉnh mức lương đóng BHXH-BHYT-BHTN theo mức lương cơ sở mới từ 01/05/2016GEFCO SOTRANS
03-06-2016, 11:36
Kính gửi: BHXH TP.HCM

Theo CV số 1388/TB-BHXH ngày 30/05/2016 của BHXH TP.HCM, "người lao động tham gia BHXH,BHYT bắt buộc nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH,BHYT cao hơn 24.200.000đ (20 lần mức lương cơ sở) thì đóng BHXH,BHYT tối đa bằng 24.200.000đ từ tháng 05/2016." Vậy xin hỏi, với những người lao động thuộc đối tượng này - hiện đang đóng theo mức 23.000.000đ (20 lần mức lương cơ sở trước 01/05/2016) đơn vị sử dụng lao động có phải làm thủ tục thông báo điều chỉnh mức lương đóng BHXH,BHYT hay kg? Nếu có thì khai báo theo biểu mẫu nào?

Xin cảm ơn!

quanlythu
03-06-2016, 13:33
Trường hợp đơn vị đã khai báo với cơ quan Bảo hiểm xã hội theo đúng mức tiền lương của người lao động trong hợp đồng lao động và mức mức tiền lương này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở (1.210.000 x 20 = 24.200.000) thì cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tự điều chỉnh mức trần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng 24.200.000 đồng mà đơn vị không phải lập hồ sơ điều chỉnh.
Như vậy, đơn vị phải khai báo với cơ quan Bảo hiểm xã hội khi có điều chỉnh mức tiền lương trên hợp đồng lao động kể cả trường hợp mức tiền lương này đã cao hơn 20 lần lương cơ sở hoặc 20 lần lương tối thiểu vùng (theo phiếu giao nhận hồ sơ 103), khi có quy định điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc lương tối thiểu vùng mới từ Nhà nước, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tự động điều chỉnh cho các đơn vị.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời cho bạn biết để thực hiện.

NguyenNhanHoa
06-06-2016, 08:27
Cơ quan BHXH có bắt buộc đơn vị đóng BHXH-YT-TN theo mức lương cơ sở mới 1.210.000đ từ 01/5/2016 hay bắt đầu từ 15/7/2016?

quanlythu
06-06-2016, 15:56
Nghị định 47/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2016 quy định mức lương cơ sở mới là 1.210.000đ từ ngày 01/05/2016, do đó đơn vị bạn phải thực hiện mức lương cơ sở mới từ tháng 5/2016.