PDA

View Full Version : Về chế độ ốm đau (bệnh dài ngày)vantran
03-08-2016, 14:19
Kính gửi BHXH . Cho tôi hỏi người lao động nghỉ ốm dài ngày từ 14 ngày trở lên thì khi lập báo cáo có tăng hết giá trị thẻ BHYT hay không? Người lao động được chẩn đoán bị: Nhồi máu não cầu não trái, tăng huyết áp thì có được xem là bệnh dài ngày hau không?. Vui lòng trả lời cho em qua địa chỉ email: vantran_cdm@yahoo.com.vn. Cám ơn.

phuongtt
03-08-2016, 15:30
Bạn vẫn phải tạm thời đóng tăng hết giá trị thẻ BHYT của tháng nghỉ ốm từ 14 ngày làm việc trở lên. Sau khi người lao động quay trở lại làm việc thì báo giảm lại tháng này căn cứ chứng từ nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày hoặc dữ liệu đã được giải quyết chế độ ốm đau của tháng trên.

Bệnh "nhồi máu nào" nằm STT 111 của Danh mục bệnh dài ngày theo Thông 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016.