PDA

View Full Version : Thắc mắc mức lương trả tiền ốm đau, thai sảnynhung11
12-04-2018, 13:53
Hi mọi người,
cho em hỏi
tháng 1/2018 em đã tăng mức lương mới cho người lao động
nhưng người lao động khám bệnh trong tháng 1 mà BHXH vẫn trả tiền ở mức lương cũ là sao vậy mọi người?

phuongtt
13-04-2018, 14:20
Căn cứ theo quy định tại khỏan 1 điều 28 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì: Mức lương làm căn cứ để tính hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định =75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc; vậy nếu người lao động ốm đau trong tháng 1/2018 thì mức lương để tính trợ cấp ốm đau là của tháng 12/2017.