PDA

View Full Version : Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau bệnh dài ngàynvthuanct
12-04-2018, 15:41
Tôi làm việc tại công ty A, bị ung thư, nghỉ ốm từ 01/01/2018 đến 02/04/2018, đến 03/04/2018 tôi chưa khỏe hẳn , tôi muốn xin nghỉ dưỡng sức sau ốm đau 10 ngày từ ngày 03/04/2018 đến 12/04/2018, và sau đó tôi xin nghỉ thêm không hưởng lương đến cuối tháng 30/04/2018, cty liên hệ báo giảm bảo hiểm "KL" nghỉ không lương không đóng BHXH, Vậy xin hỏi tôi có được giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe không, nếu như không đóng BHXH tháng 04/2018 theo phương án KL, kính xin BHXH TP Hồ Chí Minh tư vấn để tôi được hiểu rõ thêm chế độ này. Xin chân thành cám ơn !

phuongtt
13-04-2018, 15:17
Trường hợp người lao động nghỉ hưởng ốm đau bệnh dài ngày từ 01/01/2018 đến 02/04/2018, sau khi trở lại làm việc NLĐ xin nghỉ hưởng dưỡng sức sau ốm đau từ 03/04/2018 đến 12/04/2018, nghỉ không hưởng lương đến hết tháng 4/2018, đơn vị đã báo giảm đóng BHXH KL tháng 04/2017 => vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức 5 ngày (nhưng đơn vị phải xác nhận rõ thời gian nghỉ dưỡng sức 5 ngày và thời gian nghỉ không lương 10 ngày).