PDA

View Full Version : Nghỉ điều trị bệnh dài ngày được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 75% có cần phải trả nợ khối lượng công việc trong thời gian nghỉ bênhj?Phanthihoa
12-04-2018, 15:53
Em là giáo viên, trong thời gian từ tháng 31/7/2017 đến 1/2/2018 em có nghỉ để ghép thận và điều trị sau ghép thận. Em làm chế độ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội đối với bệnh điều trị dài ngày và được giải quyết thanh toán theo quy định.
Thời gian giảng dạy theo quy định của 1 giảng viên là 450 tiết trên 1 năm, một năm học chia làm 2 kỳ học. Kỳ 1 từ 1/9/2017 đến 30/1/2018 và học kỳ 2 từ 1/1/2018 đến 30/6 /2018.
Tuy nhiên sau ngày 1/2/2018 em quay lại làm việc em phải thực hiện giảng dạy với khối lượng ở học kỳ 1 trong thời gian nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội
vaayj cho em hỏi như vậy đúng hay sai? Quy định nào quy định nghỉ bệnh dài ngày hưởng bảo hiểm xã hội vẫn phải hoàn thành khối lượng cộng việc trong thời gian nghỉ bệnh.
em xin chân thành cảm ơn

quan3
13-04-2018, 13:54
bạn vui lòng liên hệ bộ phận chế độ của BHXH Quận 3 qua số điện thoại 38.465.079 line 107 để được hướng dẫn.