PDA

View Full Version : Cần mẫu C12lykimy
17-04-2018, 13:25
Chào BHXH Quận 3,

Công ty tôi đã chuyển quận, ngừng đóng tại BHXH Quận 3 bắt đầu từ tháng 7/2017 và chuyển sang đóng tại Quận 1. Nhưng tôi vẫn chưa chốt sổ được cho NLĐ vì còn thiếu tiền bên BHXH Quận 3 mặc dù đã đóng đủ tiền hàng tháng. Kế toán bên tôi yêu cầu làm rõ con số chênh lệch thì mới chịu thanh toán. Sau đó, tôi có xin mẫu C12 từ tháng 1/2017 đến 6/2017 để biết số tiền còn thiếu từng tháng, tính lãi ntn. Nhưng cán bộ BHXH Quận 3 chỉ gửi 1 file C12 chốt con số cuối cùng nên tôi không biết bị lệch chỗ nào. Tôi có gửi email để xin lại

Kính mong BHXH Quận 3 trích xuất C12 từng tháng, từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017 và gửi email cho tôi đối chiếu và nộp tiền sớm để chốt sổ cho NLĐ.

Mã đơn vị TC4300C
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN SỐ QUỐC TẾ

Email kimy.ly@idm.vn

quan3
18-04-2018, 13:11
Bạn vui lòng liên hệ gặp cán bộ quản lý thu của đơn vị để được cung cấp(anh Minh số điện thoại 38.465.079 line 401)