PDA

View Full Version : Trường hợp cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm và cùng nghỉ chăm sóc ccon ốmnga81
08-08-2016, 08:02
Kính gởi phòng chế độ chính sách BHXH Tp.HCM
Cho tôi hỏi trường hợp cha và mẹ cùng tham gia BHXH và cùng nghỉ chăm sóc con ốm thì phải cần 2 mẫu C65(trường hợp điều trị ngoại trú) đúng không ạ, hay chỉ là 1 giấy C65 là đủ.
Trường hợp cần phải 2 giấy C65 thì bệnh viện có cấp cho người lao động không?
Xin cảm ơn

phuongtt
08-08-2016, 16:38
Trường hợp cha và mẹ cùng tham gia BHXH và cùng nghỉ chăm sóc con ốm (trường hợp điều trị ngoại trú) thì cần 01 mẫu C65-HD bản chính nộp cho đơn vị của người mẹ và nộp 01 bản sao có chứng thực C65-HD cho đơn vị của người cha (đơn vị sử dụng lao động của người cha và người mẹ có trách nhiệm theo dõi ngày nghỉ và trừ lương những ngày mà người cha, người mẹ nghỉ chăm sóc con để thanh toán tiền trợ cấp BHXH).