PDA

View Full Version : Thời gian nghỉ chế độ ốm đau sau khi điều trị dài ngày.vominhthanh
09-08-2016, 16:46
Xin hỏi: ông A có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm và thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày. Công ty đã giải quyết cho ông nghỉ 180 ngày đầu tiên và sau 180 ngày ông A tiếp tục nghỉ trị bệnh thì theo Điều 26 khoản 2 điểm b của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 “ hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”. Tỷ lệ hưởng là 75%,65%,55% và 50%. Vậy thời gian nghỉ tiếp tục sau 180 ngày là bao nhiêu ngày? Có phải áp dụng theo Điều 26 khoản 1, điểm a hay không?(15 năm 30 ngày; dưới 30 năm: 40 ngày; 30 năm trở lên thì 60 ngày).
Xin chân thành cảm ơn.
Email: vmt.qtnl@gmail.com

cdbhxh
15-08-2016, 14:14
Sau khi nghỉ hết thời gian 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị và có chỉ định điều trị ngoại trú hoặc nội trú thì người lao động sẽ được nghỉ tiếp nhưng thời gian nghỉ từ ngày thứ 181 trở đi tối đa bằng thời gian tham gia BHXH. Ví dụ: ông A đóng BHXH 1 tháng thì mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày thì sau khi điều trị 180 ngày mà vẫn chưa khỏi bệnh và tiếp tục điều trị thì thời gian được hưởng trợ cấp ốm đau tối đa là 1 tháng, sau đó thì không có trợ cấp ốm đau nữa mặc dù vẫn còn ốm.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau từ ngày thứ 181 trở đi sẽ hưởng ở mức thấp hơn mức 75%. Tỷ lệ này là 65%, 55%, 50% tùy thuộc vào thời gian đóng BHXH tương ứng dưới 15 năm, từ 15 năm đến dưới 30 năm và từ 30 năm trở lên./.