PDA

View Full Version : nhờ tra dùm quá trìnhlyly2528
15-05-2018, 15:52
Dear anh/chị!

Bên em có một số bạn có nhiều sổ không tra được quá trình tham gia BHXH
Anh/chị tra giúp em nhé

1. Võ Minh Trí CMND: 025064246 Số sổ BHXH: 7929587488

2. Nguyễn Thị Ngọc Tú CMND: 312129379 Số sổ BHXH: 7916158023

3. Bùi Thị Thanh Thúy CMND: 321226585 Số sổ BHXH: 7908074559 & sổ: 0206086261

4. Nguyễn Hồng Phúc CMND: 023655856 Số sổ BHXH: 7910147217

5. Nguyễn Thị Nữ Hằng CMND: 264384259 Số sổ BHXH: 7509137691

6. Nguyễn Thị Bích Ngọc CMND: 024058526 Số sổ BHXH: 0207248199 & 0205384222 & 7909026058 & 7912163919

7. Phạm Trần Duy Thắng CMND: 079093000650 Số sổ BHXH: 7516096917

8. Ngô Thiên Linh Vũ CMND: 024575900 có bao nhiêu sổ BHXH và cho em quá trình đóng từng sổ

9. Lê Hữu Lan Phương CMND: 025387020 có bao nhiêu sổ BHXH và cho em quá trình đóng từng sổ

10. Nguyễn Minh Ngọc Như Ý CMND: 025917107 có bao nhiêu sổ BHXH và cho em quá trình đóng từng sổ

Quá trình của những bạn này anh/ chị vui lòng gửi về mail này giúp em nhé: ketoan@sip.com.vn

Thanks anh/chị!

thuduc
16-05-2018, 14:28
Chào anh (chị)
BHXH Quận xin trả lời như sau:
1. Võ Minh Trí CMND: 025064246 Số sổ BHXH: 7929587488: BHYT Hộ gia đình tại Quận 9
2. Nguyễn Thị Ngọc Tú CMND: 312129379 Trùng CMND với Nguyễn Thị Thùy Trang, Số sổ BHXH: 7916158023 là của Nguyễn Thị Thùy Trang.
3. Bùi Thị Thanh Thúy CMND: 321226585: 2 sổ 7908074559 và 0206086261 đã được hủy (gộp vào sổ 0207472673).

4. Nguyễn Hồng Phúc CMND: 023655856trùng CMND với Nguyễn Thị Chi, Số sổ BHXH: 7910147217 là của Ng Thị Chi.
5. Nguyễn Thị Nữ Hằng CMND: 264384259 Số sổ BHXH: 7509137691 có quá trình từ 12/09-03/2013 tại Công Ty TNHH Shing Mark Vina - Đồng Nai.

6. Nguyễn Thị Bích Ngọc CMND: 024058526


+ 0207248199 đã lãnh tiền BHXH 1 lần
+0205384222 & 7909026058 & 7912163919 đã hủy (gộp vào sổ 7910054797)


7. Phạm Trần Duy Thắng CMND: 079093000650, sổ 7516096917 có quá trình 05/2016-09/2016 tại Công Ty TNHH Thanh Niên X.P - Biên Hòa Đồng Nai.
8. Ngô Thiên Linh Vũ CMND: 024575900 có 1 sổ 7929004499 tại Cty CP Kim loại quý Sài Gòn quốc tế - Quận Thủ Đức chưa được cấp sổ.
9. Lê Hữu Lan Phương CMND: 025387020 có 1 sổ 7929004499 Cty CP Kim loại quý Sài Gòn quốc tế - Quận Thủ Đức chưa được cấp sổ.


10. Nguyễn Minh Ngọc Như Ý, CMND: 0259171071 sổ 7929121599 có quá trình 09/2017 - 02/2018 tại Cty TNHH TM-DV Việt Đại Nam - BHXH Biên Hòa.
Trân trọng!