PDA

View Full Version : Thời hạn nghỉ chế độ chăm sóc con ốmNURIAN
10-08-2016, 13:04
Xin chào mọi người. Em có 1 câu hỏi:
- Chế độ chăm sóc con nhỏ là 20 ngày/ con đối với con dưới 3 tuổi và 15 ngày/ con đối với con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Trường hợp giả định 1, bé sinh ngày 01/06/2013. Ngày 25/05/2016 bé bị bệnh phải nhập viện, (bé chưa đủ 3 tuổi). Bé xuất viện ngày 05/06/2016 (bé đã đủ 3 tuổi). Từ 01/01/2016 đến 24/05/2016 mẹ đã nghỉ hưởng chế độ chăm con là 15 ngày, cơ quan mẹ được nghỉ chủ nhật hàng tuần.
Vậy số ngày mà mẹ được nghỉ chăm bé từ 25/05/2016 đến 05/06/2016 có được tính hưởng chế độ chăm con ốm ko?

Trường hợp giả định 2, bé sinh ngày 01/06/2009. Ngày 25/05/2016 bé bị bệnh phải nhập viện, (bé chưa đủ 7 tuổi). Bé xuất viện ngày 05/06/2016 (bé đã đủ 7 tuổi). Từ 01/01/2016 đến 24/05/2016 mẹ đã nghỉ hưởng chế độ chăm con là 5 ngày, cơ quan mẹ được nghỉ chủ nhật hàng tuần.
Vậy số ngày mà mẹ được nghỉ chăm bé từ 25/05/2016 đến 05/06/2016 có được tính hưởng chế độ chăm con ốm ko?

thêm nữa là nếu thời gian nghỉ chăm con ốm kéo dài từ cuối năm trước đến đầu năm sau thì thời gian nghỉ hưởng đó tính cho năm nào?

Xin cảm ơn mọi người đã danh thời gian đọc câu hỏi của em.

phuongtt
18-08-2016, 09:49
Trường hợp 1: Thanh toán thêm 5 ngày nghỉ chăm con ốm cho những ngày trước ngày 1/6/2016 => đủ lũy kế 20 ngày nghỉ chăm con ốm dưới 3 tuổi (từ ngày 1/6/2016 bé đã đủ 3 tuổi).

Trường hợp 2: Thanh toán thêm 6 ngày nghỉ chăm con ốm cho những ngày trước ngày 1/6/2016 (từ ngày 1/6/2016 bé đã đủ 7 tuổi không thanh toán những ngày nghỉ sau ngày 1/6/2016).