PDA

View Full Version : Thẻ BHYT cho người lao động nghỉ bệnh dài ngày.YAMACHI
08-05-2018, 10:24
Gửi BHXH TPHCM,

Công ty tôi có 1 người lao động mắc bệnh lao và xin nghỉ 6 tháng ốm đau theo bệnh dài ngày để điều trị.
Cho tôi hỏi là nhân viên này có được sử dụng thẻ BHYT không?
BHXH, BHTN, BHYT công ty và nhân viên này có phải đóng hàng tháng hay không?
Tôi đang cần trả lời gấp để báo cho nhân viên chuẩn bị. Vui lòng gửi trả lời giúp tôi sớm vì tôi đã có gắng gọi điện nhưng số máy của BHXH TPHCM luôn bận.

Xin cảm ơn.