PDA

View Full Version : Truy thu bảo hiểm thất nghiệpdiemmy_187
01-06-2018, 10:13
Kính gửi cơ quan BHXH quận Phú Nhuận
Cho tôi hỏi bên đơn vị có trường hợp NLĐ có mức tiền lương thu nhập là 33.000.000 đ từ tháng 01/2018, khi lập hồ sơ tăng mức đóng BHXH từ tháng 01/2018 đơn vị chỉ kê khai mức lương là 26.000.000 đ do đơn vị hiểu nhầm là chỉ đóng BHXH-BHYT-BHTN trên mức lương tối đa 20 lần mức lương cơ sở, đến tháng 5/2018 đơn vị đã điều chỉnh lại và kê khai lại mức đóng là 33.000.000 đ. Vậy cho hỏi thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 4/2018 đơn vị có phải làm hồ sơ thu truy thu mức đóng bảo hiểm thất nghiệp trên mức lương 33.000.000 đ không.
Kính nhờ cơ quan BHXH hướng dẫn giúp.
Chân thành cám ơn

phunhuan
06-06-2018, 13:52
BHXH quận Phú Nhuận xin chào bạn.
Trường hợp của đơn vị bạn, khi bạn lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH của NLĐ lên mức 33.000.000 đ từ tháng 01/2018, BHXH quận sẽ truy thu BHTN trên mức lương 33.000.000 đ từ tháng 01/2018. Đơn vị bạn không phải làm hồ sơ truy thu BHTN như trên.
Trân trọng.