PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Thang lương bảng lương trong chế độ thai sảndiepnam2010
04-06-2018, 08:23
Em có làm bảo hiểm thai sản ở quận 1, nhưng cán bộ quản lý yêu cầu cung cấp thang lương bảng lương của em và các nhân viên trong công ty, sau 3 lần làm việc bh quận 1 quyết định chi tra số tiền thai sản thấp hơn mức lương em đang đóng, với lý do: đảm bảo quỹ bảo hiểm, cho em hỏi có quy định nào về việc đóng mức A nhưng nhận mức B thấp hơn không ạ, em xin cảm ơn.

dungtt_q1
04-06-2018, 13:19
Trường hợp này vui lòng cung cấp thông tin tên đơn vị mã đơn vị, số sổ BHXH của NLĐ để bộ phận chế độ kiểm tra theo qui định.

diepnam2010
07-06-2018, 22:55
Em xin cung cấp thông tin như sau:
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Summit Capital Việt Nam
- Mã đơn vị: YN0455A
- số sổ BHXH:7913272273

diepnam2010
08-06-2018, 19:30
Em xin cung cấp thông tin như sau:
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Summit Capital Việt Nam
- Mã đơn vị: YN0455A
- Số sổ BHXH: 7913272273

dungtt_q1
26-06-2018, 11:19
Trường hợp này, cơ quan BHXH đã có mời đơn vị và người lao động lên đối thọai và có biên bản làm việc vào ngày 12/04/2018,03/05/2018,01/06/2018. Hồ sơ này đơn vị vẫn chưa cung cấp những chứng từ cho cơ quan Bảo hiểm theo biên bản làm việc. Hiện tại bộ phận Kiểm tra - Tiếp Công Dân đang tiếp tục làm việc với đơn vị, vui lòng liên hệ 028.38203 747 line 113 gặp Bà Duy Anh để biết thêm thông tin chi tiết.