PDA

View Full Version : chế độ ốm đauCHI HỒ
04-06-2016, 10:27
Hi All!

Cho mình hỏi là ở công ty mình đang làm có chị gái đang có bầu khoảng được 2 đến 3 tháng, nhưng do thai yếu nên chị phải nhập viện 2 lần, lần thứ nhất là 7 ngày, lầnthứ 2 13 ngày. trường hợp này được tính hưởng ở chế độ ốm đau hay chế độ thai sản ak? và cần phải cung cấp giấy tờ j không ak?

thanks!!!

cdbhxh
06-06-2016, 10:37
Trường hợp người lao động tại công ty mình đang làm do thai yếu nên phải nhập viện 2 lần, lần thứ nhất là 7 ngày, lần thứ 2 13 ngày. trường hợp này được tính hưởng ở chế độ ốm đau. Giấy tờ thanh toán trợ cấp là giấy ra viện.