PDA

View Full Version : Tờ rời bhxhanphan
16-08-2016, 11:47
Chào BHXH quận 3,
Công ty báo tăng lao động đầu tháng 8, nhưng trong kết quả trả qua bưu điện chỉ có thẻ BHYT, không thấy tờ rời BHXH. Không rõ lý do là thất lạc tờ rời sổ BHXH hay là không trả kết quả kèm theo tờ rời BHXH? Chân thành cám ơn BHXH Quận 3!

quan3
16-08-2016, 13:28
Trường hợp người lao động đã có sổ BHXH thì khi công ty bạn báo tăng mới cơ quan BHXH chỉ thực hiện cấp thẻ BHYT cho người lao động. Trường hợp người lao động chưa được cấp sổ BHXH (lần đầu tiên tham gia BHXH) thì cơ quan BHXH sẽ cấp tờ bìa sổ BHXH và thẻ BHYT. Cơ quan BHXH chỉ cấp tờ rời sổ đối với trường hợp người lao động chốt sổ nghỉ việc khi công ty báo giảm.