PDA

View Full Version : Tờ bìa bhxhanphan
18-08-2016, 14:47
Kính gởi BHXH Quận 3,
Công ty tôi khai báo tăng lao động mới tháng 08, lao động chưa có sổ. Bưu điện trả kết quả về chỉ có thẻ BHYT, không có tờ bìa BHXH. Vậy do thất lạc tờ bìa hay không có tờ bìa sổ BHXH? Đơn vị tôi có mã đơn vị là TC5454C, xin gởi thông tin về địa chỉ mail pttan@giaphanco.com.vn (http://pttan@giaphanco.com.vn)
Trân trọng cám ơn BHXH Quận 3.

quan3
19-08-2016, 15:28
Trường hợp của bạn do người lao động tăng mới đã có sổ BHXH (cấp tại Bình Thạnh) nên không thuộc đối tượng được cấp mới sổ BHXH. BHXH Quận 3 đã liên hệ hướng dẫn bạn qua điện thoại.