PDA

View Full Version : giải quyết chế độ ốm đauNguyenthuyhoang
18-08-2016, 15:13
chào anh chị

công ty tôi có nhân viên nghỉ ốm và nộp về phòng nhân sự như sau :
01 giấy ra viện : từ 05 giờ 20 phút ngày 14 /8/2016 ra viện lúc 14h32 phút ngày 15/8/2016 -> thì sẽ được tính bao nhiêu ngày ? 1,5 ngày hay 02 ngày vì ra viện lúc 14h32
01 Giấy C65-HD2

=> nhưng trên cả hai giấy này điều ghi số thẻ BHYT khác ( do nhân viên dùng thẻ mua ở hộ gia đình ) nên số thể không giống thẻ công ty mua bhyt bắt buộc , Vậy trường hợp này công ty có thể làm thanh toán lên bhxh cho nhân viên được hay không ? và làm theo mẫu nào

vui lòng phản hồi về mail : nguyenthuyhoang.thuyhoang@gmail.com

xin cảm ơn

phuongtt
22-08-2016, 14:39
- Căn cứ Giấy ra viện và C65-HD thì người lao động phải nghỉ 2 ngày, vậy thanh toán nghỉ ốm 2 ngày.
- Truờng hợp người lao động đang làm việc thì đã có thẻ BHYT tại đơn vị thì không tham gia BHYT hộ gia đình. Đề nghị đơn vị bạn kiểm tra lại thông tin về việc tham gia BHYT, nếu đúng quy định thì mới thanh toán chế độ ốm đau.