PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] đóng hay không đóng bhxh cho người lao động nghỉ việc 14 ngày hưởng trơ cấp ốm đauDuyen Le
19-08-2016, 10:11
BHXH cho em hỏi:
Người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau do bị bệnh thuỷ đậu, bác sĩ cho em ấy nghỉ làm tổng công là 14 ngày, trong đó có 02 ngày là ngày nghỉ chủ nhật hàng tuần. Theo CV số 212/BHXH-QLT ờ khoản 6.3, của mục I thì " Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT và không tính là thời gian tham gia BHXH, BHTN".
Như vậy tức là thời gian 14 ngày mà trong công văn hay luật quy định là ngày tính được hưởng chế độ trợ cấp sau khi trừ ngày nghỉ hàng tuần hay theo số ngày nghỉ bác sĩ cho trên giấy nghỉ viêc ? Và tháng nghỉ bệnh này công ty em có phải đóng BHXH cho người lao động không ạ?
Mong sớm nhận được hồi đáp từ BHXH

phuongtt
22-08-2016, 15:25
Bạn có thể xem thêm quy định tại mục 6.2 của CV 212 và 14 ngày này là 14 ngày làm việc trở lên trong tháng mà phải nghỉ ốm đau. Trường hợp nếu nghỉ ốm chưa đủ 14 ngày làm việc trở lên thì vẫn phải đóng BHXH của tháng đó.