PDA

View Full Version : Thủ tục thanh toán BHXH khi nghỉ ốmbetran1990
24-08-2016, 10:13
Anh chị cho em hỏi công ty em có 1 lao động nghỉ ốm và có giấy ra viện của bệnh viện thì em phải làm những thủ tục gì để được Bảo Hiểm thanh toán BHXH cho người lao động ạ ? khám Bh đúng tuyến ạ

phuongtt
25-08-2016, 11:06
Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ chế độ ốm đau tại trang web BHXH, vào mục thủ tục hồ sơ một cửa/Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH/PGNHS 601. Lập Danh sách C70a-HD.