PDA

View Full Version : Người lao động có thể tự chốt sổ BHXH được không?ngannguyen
06-06-2016, 08:42
Xin chào BHXH, sau khi nghỉ việc tôi đang giữ sổ BHXH của mình và sổ chưa được chốt. Vậy xin hỏi tôi có thể tự làm thủ tục chốt sổ được không và thủ tục chốt sổ như thế nào? Xin cảm ơn

quanlythu
08-06-2016, 16:21
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, người lao động có quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội; Khoản 5 điều 21 Luật này quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
Điều 43 Bộ luật Lao động quy định: “Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”.
Như vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm phải chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nếu doanh nghiệp vẫn không chốt sổ, trả sổ BHXH cho bạn hoặc không đóng đúng, đóng đủ BHXH cho NLĐ thì NLĐ có thể liên hệ với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, huyện (nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được can thiệp giúp đỡ.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết và thực hiện.