PDA

View Full Version : Phân biệt bệnh dài ngày / bệnh nghề nghiệpvuphong
06-06-2016, 09:36
Chào Anh/Chị,
Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực may mặc (có yếu tố nặng nhọc, độc hại). Công ty có người lao động bị ốm đau, được cấp giấy C65-HD2 với lý do nghỉ việc "Lao phổi AFB (+)" và đã nghỉ được 02 tháng từ tháng 04/2016, bác sỹ dự kiến điều trị trong 06 tháng.
Xin hỏi :
- Bệnh trên được xếp vào loại bệnh dài ngày hay bệnh nghề nghiệp?
- Trước khi đề nghị hưởng chế độ có cần phải làm thủ tục gì trước không (báo giảm bên nghiệp vụ Thu hoặc giám định sức khỏe, ...)?
- Có phải chờ người lao động điều trị khỏi mới đề nghị hưởng chế độ hay đề nghị hưởng ngay?
Xin cảm ơn!

cdbhxh
06-06-2016, 10:27
Phân biệt bệnh dài ngày/ bệnh nghề nghiệp
Bệnh dài ngày: là bệnh nằm trong danh mục do Bộ Y tế quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013.
Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Bệnh nghề nghiệp được Ban hành kèm theo các Thông tư Liên bộ số 08/TTLB ngày 19/5/1976, Thông tư Liên bộ số 29/TT-LB ngày 25/12/1991;Quyết định số 167/BYT-QĐ ngày 4/2/1997 của Bộ Y Tế; Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006 của Bộ Y tế.

Bệnh lao phổi mà bạn nêu là bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày, sẽ được thanh toán trợ cấp ốm đau. Chứng từ thanh toán là giấy ra viện (đối với thời gian điều trị nội trú) và/hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C665-HD (đối với thời gian điều trị ngoại trú).

Trước khi giải quyết chế độ ốm đau, đơn vị lập thủ tục báo giảm lao động.

Người lao động cung cấp chứng từ ốm đau đến đâu thì đơn vị lập thủ tục đề nghị thanh toán chuyển cơ quan BHXH trả trợ cấp tương ứng./.