PDA

View Full Version : Kiểm tra chốt sổHuonggiang
18-08-2018, 09:55
Kính nhờ BHXH kiểm tra dùm tôi xem sổ bh đã được công ty chốt sổ chưa ?
số sổ : 7912069495
tên : phạm thị hương Giang
xin cảm ơn !

tnhs
04-10-2018, 08:21
BHXH chào chị !.
theo tra cứu dữ liệu số sổ 7912069495 chưa được xác nhận quá trình tham gia tại công tu KUMHO.
trân trọng !