PDA

View Full Version : Nhờ BHXH giải đáp giúp em kết quả chế độ ốm đau có phải BHXH làm sai ?Võ Hồng Loan
01-09-2016, 12:54
Con em 3 tuổi sinh ngày 15 tháng 09 năm 2013, bé nhập viện từ 22/07/2016 đến 08/08/2016 (Ngày thể hiện trên giấy ra viện), tức em được hưởng trợ cấp là 15 ngày tính luôn ngày thứ 7 vì công ty em có làm việc ngày thứ 7.
Nhưng trên BHXH ghi số ngày nghỉ hưởng trợ cấp từ 22/07/2016 đến 04/08/2016 là 12 ngày.
Vậy có phải đã tính mất của em hết 3 ngày.
Đồng thời nếu em được duyệt đúng là 15 ngày thì em còn được hưởng quyền lợi không phải đóng BHXH, doanh nghiệp cũng không đóng.
Mong giải đáp giúp em sớm.
Em chân thành cảm ơn!
Em ở đơn vị YN2794Z, số biên nhận là 601.1300640-1680
Hồ sơ ốm đau con em tên Nguyễn Ngọc Thảo Uyên
mẹ là Võ Hồng Loan

phuongtt
01-09-2016, 16:09
Trường hợp của bạn do chỉ đề nghị 12 ngày. Nếu thực tế bạn đã nghỉ 15 ngày thì lập C70a-HD đề nghị thanh toán thêm 3 ngày.