PDA

View Full Version : Chế độ con ốmMậu Điệp
16-09-2016, 09:04
Kính gởi BHXH TP HCM.
Cho e hỏi về trường hợp nghỉ hưởng chế độ con ốm.
Theo Luật BHXH thì e được biết là người lao động được nghỉ hưởng chế độ trông con dưới 7 tuổi bị ốm.
Trong cty e có người lao động có con sinh ngày 1/8/2009 thì được hưởng chế độ con ốm đến hết ngày 30/7/2016 (tròn 6 tuổi). sau ngày 30/7/2016 (bước sang 7 tuổi) là không được hưởng chế độ nữa có đúng không ạ?

phuongtt
16-09-2016, 15:22
Căn cứ khoản 1 điều 27 Luật BHXH 2014: Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Vậy nếu người lao động có con sinh ngày 1/8/2009 thì được hưởng chế độ con ốm trong năm là 15 ngày đến hết ngày 31/8/2016 (con dưới 7 tuổi), từ ngày 1/8/2016 (con đã bước sang tuổi thứ 7) thì không được hưởng chế độ nghỉ chăm sóc con ốm.