PDA

View Full Version : bổ sung số tài khoản chi trả chế độ ngắn hạn cho nguời lao độngLai Ly Ngoc Thuy
07-06-2016, 11:13
Kính gửi BHXH TPHCM,
Theo công văn 848/BHXH, cơ quan BHXH sẽ cung cấp dữ liệu người lao động có mặt đến thời điểm tháng 3/2016 qua email của đơn vị (MĐV cty : YN3828Z).
Tuy nhiên, tới nay công ty vẫn chưa nhận được email từ cơ quan BHXH, vậy việc gửi form đăng ký số tài khoản người lao động để nhận chế độ chi trả ngắn hạn khi nào mới áp dụng?

cdbhxh
07-06-2016, 14:16
Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với cán bộ thu để kiểm tra lại địa chỉ email đăng ký với cơ quan BHXH. Việc chi trả trợ cấp qua tài khoản của người lao động được thực hiện sau khi cơ quan BHXH đã đối chiếu xong thông tin số tài khoản của người lao động (do đơn vị cung cấp) với ngân hàng. Khi hoàn chỉnh, cơ quan BHXH sẽ thông báo cho đơn vị biết và bắt đầu thực hiện việc chi trả qua tài khoản người lao động./.