PDA

View Full Version : Thanh toán giấy nghỉ ốmtiennhuvubao
07-06-2016, 11:23
Xin chào BHXH!
Thông thường cty tôi gom tất cả các giấy nghỉ ốm trong 1 quý nộp để thanh toán với BHXH 1 lần, nhưng kỳ này gom tháng 4-5-6 sớm hơn,
mà hôm nay tôi đi khám bệnh có 1 tờ trong tháng 6, vậy tờ này của tôi có được tính qua quý sau k? hay phải nộp luôn để tính trong quý này.
Chân thành cảm ơn.

cdbhxh
07-06-2016, 14:12
Theo khoản 2 Điều 102 Luật BHXH quy định việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
và theo khoản 3 điều 102 Luật BHXH quy định Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Như vậy việc công ty bạn tập hợp chứng từ và hàng quý đề nghị cơ quan BHXH thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản là sai quy định. Do đó, đề nghị đơn vị lập thủ tục đề nghị thanh toán đúng theo quy định trên./.