PDA

View Full Version : Chế độ hưởng BHXH ốm đauNgọc Thùy
20-09-2016, 11:42
Kính gửi Admin hỏi đáp Bảo hiểm Xã Hội,

Admin có thể giúp mình các thủ tục, hồ sơ giấy tờ cần thiết cũng như là điền mẫu C70a - HD như thế nào cho hợp lệ với trường hợp nhân viên nghỉ việc được hưởng bảo hiểm khi có con ốm được không ạ ?
Chân thành cám ơn !

phuongtt
20-09-2016, 14:06
Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, con ốm, thai sản tại trang web BHXH thành phố, vào mục thủ tục hồ sơ một cửa/Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH/PGNHS 601.
Cách điền thông tin vào mẫu C70a-HD bạn có thể xem chi tiết hướng dẫn ở phần cuối của bản excel mẫu C70a-HD trên trang web của BHXH Thành phố