PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Thanh toán dài ngày cho người lao độngnguyenthuy812
23-09-2016, 16:04
Công ty chúng tôi có 1 trường hợp ốm dài ngày ( ung thư ) nằm viện từ 22/06/2015 đến 14/03/2016
- Tôi muốn hỏi chi tiết về việc thanh toán ốm cho người lao động như nào ?
- từ ngày 22/06/2015 đến ngày 18/12/2015 hưởng đủ 180 ngày. và từ ngày 19/122016 đến 14/03/2016 hưởng chế độ thấp hơn ( NLD đóng BH dưới 15 năm ?
- hay là tách riêng 2 năm 2015 và 2016 để thanh toán?
từ ngày 22/06/2015 đến ngày 18/12/2016 thanh toán 180 ngày hường 75%. từ ngày 19/12/2015 đến 31/12/2015 hưởng 45% và sang 1/1/2016 đến 14/03/2016 hưởng 73 ngày 75%
mong được giải đáp.
tôi xin chân thành cảm ơn

phuongtt
25-09-2016, 12:04
Trường hợp trên đã nghỉ ốm bệnh dài ngày từ năm 2015 và năm 2016 vẫn còn ốm và nghỉ điều trị bệnh dài ngày trứơc đó vì vậy vẫn được chi trả trợ cấp ốm đau dài ngày theo Luật BHXH cũ số 71/2006/QH11, không bị điều chỉnh bởi Luật BHXH mới số 58/2014/QH13 trong đó có cách tính lũy kế theo từng năm: đủ 180 ngày hưởng 75% sau đó giảm hưởng tỷ lệ 45% (đối với trường hợp tham gia BHXH dưới 15 năm).