PDA

View Full Version : Hỏi số sổ BHXHjavalang
26-09-2016, 16:31
1. Vui lòng cung cấp số sổ: Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 18/01/1968, CMND số: 271349279.
2. Vui lòng cung cấp quá trình đóng BHXH.

Thông tin vui lòng gửi vào: manhlang@yahoo.com

thuduc
27-09-2016, 14:14
Chào bạn
Căn cứ theo thông tin chứng minh nhân dân bạn cung cấp, Bảo hiểm xã hội Thủ Đức không tìm thấy số sổ BHXH của bạn.

Thân chào bạn.