PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Giải quyết chế độ ốm đau BHXHhuynhcanh381
27-09-2016, 15:37
Anh/Chị cho em hỏi hồ sơ yêu cầu thanh toán chế độ ốm đau của số sổ: 7916182700, Số CMND: 381646876 đã được thanh toán hay chưa? Cảm ơn

phuongtt
27-09-2016, 18:12
Trường hợp của bạn bị ốm bệnh dài do đơn vị đề nghị bệnh ngắn ngày nên chưa được giải quyết. Đề nghị đơn vị bạn chuyển danh sách đề nghị đúng chế độ dài ngày để BHXH quận 7 xét duyệt.