PDA

View Full Version : Nghi duong suc sau om daujudy yang
28-09-2016, 09:54
Chào anh/chị

Trường hợp tổng thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm ngắn ngày và ốm dài ngày cộng lại đã đủ 30 ngày trở lên thì sau khi quay trở lại làm việc trong vòng 30 ngày tôi có thể xin nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức 10 ngày không ?

Cám ơn !!!

phuongtt
03-10-2016, 08:44
Trường hợp của bạn nếu nghỉ ốm bệnh thuộc Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư 14 thì số ngày nghỉ ốm bệnh dài ngày này phải nghỉ đủ 30 ngày tì mới được nghỉ dưỡng sức 10 ngày.