PDA

View Full Version : Thoi gian nop ho so xin tro capjudy yang
28-09-2016, 10:06
Dear admin

Tôi có 1 vấn đề sau:

Theo luật BHXH 2014 quy định tại điều 102, mục 1 và 2, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc thì NLĐ có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng LĐ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, người sử dụng LĐ trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH.
=> 45 ngày và 10 ngày này tính cụ thể như thế nào? (tức là có tính ngày thứ 7, chủ nhật và lễ ko?) (ngày nghỉ hằng tuần ở cty tôi là chủ nhật)
=> có công văn nào có thể nói rõ cách tính ngày trên ko ?

Và tôi thấy cũng trong điều 102, mục 3 có ghi: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng LĐ, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ. Sau đó, trong các công văn điều chỉnh quy trình hồ sơ 601 của BHXH TPHCM (vd: công văn 846, công văn 2242) có ghi " thời hạn trả kết quả: 10 ngày làm việc (chỉ tính từ lúc nhận được hồ sơ từ bưu điện) "
=> nếu cơ quan BHXH xác định tính 10 ngày này theo ngày làm việc thì có bao gồm thứ 7 ko ?

Xin được hướng dẫn

Cám ơn !!

phuongtt
30-09-2016, 18:37
Theo luật BHXH 2014 quy định tại điều 102, mục 1 và 2, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc thì NLĐ có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng LĐ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, người sử dụng LĐ trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH vậy:
=> 45 ngày là thời gian tính từ thời điểm người lao động nghỉ hết các chế độ quay trở lại làm việc thì phải nộp hồ sơ để đơn vị thanh toán chế độ với cơ quan BHXH và đơn vị có ngày 10 ngày làm việc kể từ lúc nhận đủ chứng từ hợp lệ từ người lao động có trách nhiệm lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH thanh toán trợ cấp cho người lao động.
=> Vậy ngày này là ngày làm việc vìkhông thể xử lý hồ sơ vào những ngày nghỉ.
=> Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ trong 10 ngày kể từ lúc nhận được hồ sơ đầy đủ, thời gian này theo ngày làm việc khong bao gồm thứ 7 (cơ quan BHXH không làm việc ngày thứ 7).