PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Mẫu C65Châu Nguyên
30-09-2016, 14:01
Chào chuyên mục
Cho tôi hỏi:
1/ Số ngày nghỉ được cấp tối đa trên mẫu C65 là 10 ngày có phải không? (Thông tư, Nghị định, .....nào ).
2/ Đối với bệnh ung thư, Bệnh viện Chợ Rẫy cấp C65 là 15 ngày cho thời gian điều trị ngoại trú. Như vậy có hợp lệ không?
3/ Trong thời gian điều trị ngoại trú (hóa trị xong rồi về nhà), Bệnh viện cấp C65 không liên tục cụ thể như sau:
- 27/7 -> 03/8/2016: được cấp C65

04/8 -> 10/8/2016: không được cấp C65 => đơn vị cho là nghỉ không lương

- 11/8 -> 24/8/2016: được cấp C65

25/8 -> 07/9/2016: không được cấp C65 => đơn vị cho là nghỉ không lương

08/9 -> 22/9/2016: được cấp C65

22/9 -> 07/9/2016: không được cấp C65 => đơn vị cho là nghỉ không lương

Cho tôi hỏi trường hợp này có được hưởng chế độ ốm dài ngày không? (khoản 2c Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: không giải quyết chế độ ốm đau khi nghỉ không lương)

phuongtt
03-10-2016, 14:21
Căn cứ theo Thông 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 thì không có nội dung nào quy định bệnh viện chỉ cấp tối đa bao nhiêu ngày đối với các trường hợp bệnh dài ngày mà phải điều trị ngoại trú. Vậy khi khám chữa bệnh tại BV Chợ rẫy đề nghị bạn yêu cầu BV cấp chứng từ theo quy định. (Bạn có thể tham khảo TT 14 trên mạng internet).
Cơ quan BHXH chỉ thanh toán chế độ ốm dài ngày khi có C65-HD đô với trường hợp điều trị ngoại trú.