PDA

View Full Version : [THÔNG BÁO] Thêm tính năng hiển thị ID Bài viết và Tìm kiếm ID của bài viết ! ( MOD nên đọc )THINHLQT
08-06-2016, 08:09
Do sô lượng câu hỏi quá lớn và chủ đề câu hỏi tương đối giống nhau, nên BQT đã bổ sung thêm 1 tiện ích cho diễn đàn là hiển thị ID của bài viết , và khung tìm kiếm ID bài viết.
Chức năng này nhằm hổ trợ cho các Mod quản lý và trả lời câu hỏi được tốt hơn, dể dàng phân biệt và tìm kiếm các câu hỏi mình cần trả lời.
Các Thành viên khác cũng có thể sử dụng chức năng này.
Sử dụng Khung tìm kiếm để tìm bài viết nhanh hơn.
Mọi thắc mắc góp ý liên hệ Thịnh, cảm ơn các bạn
https://uphinhnhanh.com/images/2016/06/08/IDf263b.jpg (https://uphinhnhanh.com/images/2016/06/08/IDf263b.jpg)

https://uphinhnhanh.com/images/2016/06/08/ID2f548d.jpg (https://uphinhnhanh.com/images/2016/06/08/ID2f548d.jpg)